Witaj, Czcigodny Przybyszu!

Wygląda na to, że jesteś tu nowy. Jeśli naprawdę jesteś tym zainteresowany, kliknij w te przyciski!

Powered by Vanilla
 • Ponieważ każde forum (w tym i to) jest miejscem publicznym, musi ono spełniać określone normy obowiązujące w społeczeństwie. Czasami mogą zdarzyć się wypowiedzi w jakiś sposób obrażające innych, lub też na forum zamieszczane są treści niezgodne z prawem.

  Regulamin Forum M65:

  I. Użytkownicy Forum M65:

  1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników Forum w tym Moderatorów.

  2. Forum M65 udostępnia swoim Użytkownikom i Internautom możliwość uczestniczenia w Forum, które jest miejscem wymiany informacji, rad, komentarzy, uwag i myśli na różne tematy związane ze amerykańskim systemem odzieży M65. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym jest oczywiście bezpłatne. Wszystkie treści zamieszczane na tym forum mają charakter niekomercyjny. Forum zostało umieszczone na serwisie, który nie umieszcza żadnych niechcianych reklam.

  3. Użytkownicy występują na Forum M65 pod stworzonymi przez siebie nickami. Nicki obraźliwe, wulgarne, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, lub w jakikolwiek sposób odwołujące się do treści politycznych, propagujących faszyzm, nazizm, niemiecki hitleryzm, komunizm, stalinizm, antypolonizm, antysemityzm, rasizm, i wszelakie im pochodne ekstremizmy, odnoszące się do postaci, osób lub ugrupowań powszechnie uważanych za wątpliwe moralnie i prawnie, a także takie, które w opinii Administratorów i Moderatorów Forum będą budziły wątpliwości, będą usuwane.

  4. Użytkownicy Forum mogą (lecz nie muszą) stworzyć swój osobisty emblemat (avatar). Avatar może przedstawiać wszystko, co:
  - nie jest sprzeczne z regulaminem Forum,
  - nie niesie treści erotycznych i pornograficznych, lub odwołujących się do pedofilii;
  - nie propaguje idei i symboli powszechnie uważanych za zabronione,
  - nie budzi wątpliwości natury moralnej u Administratorów forum i Moderatorów.

  5. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się na Forum nie musi (lecz może) uzupełniać swojego profilu o żadne informacje osobiste, ani dane osobowe; leży to tylko i wyłącznie w gestii Użytkownika.
  W przypadku Przedstawicielek Płci Pięknej mile widziane jest podane swojej płci w profilu, o ile avatar lub nick nie będzie tego sugerował.

  6. Wyjątek od punktu 5. stanowią Użytkownicy, którzy zajmują się handlem demobilem i militariami lub są właścicielami / pracownikami sklepów handlujących takowym towarem. Osoby takie zobowiązane są do podawania takiej informacji w którymś z podpisów. Nie jest wymagane podawanie żadnych nazw (sklepów, firmy, itp.). Chodzi o szeroko pojętą uczciwość i unikanie
  komercji na Forum.

  7. W celu uniknięcia bałaganu na forum i tworzenia na nim zbędnych bytów, przed założeniem nowego wątku [tematu] na Forum, każdy Użytkownik jest proszony o skorzystanie z opcji "Szukaj" w celu sprawdzenia, czy temat lub interesujące zagadnienie nie były wcześniej poruszane. Nie należy tworzyć osobnych tematów z powodu pytania, które można z powodzeniem umieścić w jednym z istniejących już wątków (np. na pytania dotyczące kurtki M65 jest wątek "Kurtka M65 - szybkie pytania"). Nowe tematy, które naruszają ten punkt regulaminu, będą zamykane.

  8. Niemile widziane jest pisanie postów niezgodnych z tematyką danego wątku.

  9. Nie należy umieszczać jednego postu pod drugim - dopiskom służy opcja edytowania postów.
  Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dany temat nie był bardzo długo poruszany, a chcemy odświeżyć go merytoryczną i wartościową informacją.

  10. Na Forum M65 NIE NALEŻY używać wyrazów i zwrotów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe. Używanie wulgaryzmów w formie nieoczywistej lub z wykropkowanymi częściami wyrazów dopuszczalne może być tylko i wyłącznie w granicach, które w dowolny i całkowicie uznaniowy sposób określa Administracja Forum. Dotyczy to zarówno postów, jak i innych treści umieszczanych przez Użytkowników na Forum, takich jak podpisy pod postami, podpisy pod avatarami etc.

  11. Na forum CAŁKOWICIE ZABRANIA SIĘ natomiast używania wyrazów i zwrotów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe w stosunku do innych Użytkowników Forum celem ich obrażenia, znieważenia, i/lub zaczepki. dotyczy to zarówno postów, jak i innych treści umieszczanych przez Użytkowników na Forum, takich jak podpisy pod postami, podpisy pod avatarami etc.

  12. Zakazuje się umieszczania na Forum treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, a w szczególności:
  - treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, lub w
  jakikolwiek sposób odwołujących się do faszyzmu, nazizmu, niemieckiego hitleryzmu, komunizmu, stalinizmu, antypolonizmu,
  antysemityzmu, rasizmu, i wszelakich im podobnych ekstremizmów;
  - treści popierających dowolne formy terroru i przemocy;
  - treści obrażających uczucia religijne (obojętnie jakiego wyznania dotyczą) lub narodowość;
  - podszywania się pod innych Użytkowników Forum;
  - zamieszczania zdjęć, filmów itp. powszechnie uznanych za obraźliwe.

  13. Bardzo niewskazane jest zamieszczanie na forum treści odnoszących się do polityki. Forum M65 nie jest miejscem wymiany jakichkolwiek poglądów politycznych, ani religijnych. Szanujemy się wzajemnie, niezależnie od światopoglądu.

  14. Wszyscy Użytkownicy uprzejmie proszeni są o zachowanie poprawności gramatycznej i ortograficznej. Forum jest miejscem publicznym, gdzie należy wykazać się poszanowaniem języka ojczystego, a dyskusja to nie rozmowa na GG, czy innym komunikatorze, zaś wypowiedzi użytkowników czytane mogą być przez szersze grono Internautów, w tym osoby niepełnoletniw. Jeśli ktoś ma duże problemy z zachowaniem poprawności pisowni (dysleksja, itp.), niech przed wysłaniem posta przynajmniej włączy sobie kontrolę pisowni w przeglądarce, lub sprawdzi swój post w Wordzie (F7). Posty pisane bez użycia wielkich liter w należnych miejscach, bez znaków interpunkcyjnych, kropek i tworzone w formie takiego czy innego"strumienia świadomości" mogą być moderowane lub usuwane przez Administrację, której przynajmniej jeden członek jest chorobliwie wyczulony na tym punkcie ;) Uprasza się także o pisanie nazwy naszego kraju wielką literą.

  15. Użytkownicy proszeni są o unikanie pisania krótkich, niewiele wnoszących postów typu "dzięki", "pozdrawiam", "dzięki za radę", "pozdro", itp. Jak już wspomniano wyżej - forum to nie GG. Posty takie mogą być usuwane.

  16. Załatwianie wszelakich sporów i wycieczek osobistych jest na Forum niedozwolone. Nagminne lub wyjątkowo ostre (nawet jednorazowo) naruszenie tego punktu będzie prowadzić do ukarania, a w najgorszym przypadku do banicji (czasowej lub stałej). Wszelkie problemy osobiste załatwia się poza Forum M65 - służą do tego wiadomości prywatne i maile.

  17. Na Forum obowiązuje zakaz reklamy. Jedynym działem w których można ogłaszać chęć sprzedaży/kupna/zamiany swojej odzieży, może być specjalnie ku temu stworzony dział dla użytkowników niebędących sprzedawcami i/lub właścicielami sklepów.

  18. Osoby łamiące punkty regulaminu, karane będą przez Administrację Forum w sposób zależny od stopnia przewiny oraz uznania Administratora. Do systemu kar należą: usuwanie wiadomości, upomnienia na priva, tymczasowa lub całkowita banicja na Forum. O zablokowaniu i odblokowaniu dostępu dla Użytkownika decyduje Administrator.

  19. Karze całkowitej banicji będą również podlegały osoby, które działają na szkodę Forum M65 według ogólnej opinii Użytkowników oraz Administracji.

  20. Administracja Forum M65 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników. Administracja dokładać będzie starań, aby na forum nie pojawiały jakiekolwiek treści naruszające którekolwiek z powyższych punktów regulaminu.

  21. Osoby fizyczne, lub podmioty prawne, które zostałyby urażone lub naruszono by ich dobre imię, według Nich nieprawdziwymi informacjami zawartymi w wypowiedziach Użytkowników, mają prawo do niezwłocznego kontaktu z Administracją Forum M65 w celu zweryfikowania lub usunięcia wypowiedzi.

  II. Administracja Forum M65:

  1. Dublujące się tematycznie posty wątki będą usuwane.

  2. Posty off-topowe, niezgodne z tematyką danego wątku/działu/kategorii, bądź mające na celu wywołanie spięć na Forum będą usuwane.

  3. Posty nie pasujące do danego wątku, lecz będące wartościowe i mogące stanowić wartościowy zalążek nowego wątku mogą zostać przeniesione do nowo utworzonego wątku na prośbę Administracji Forum.

  4. Temat, w którym dany Użytkownik lub Internauta dowiedział się tego, czego chciał, lub gdy dyskusja odbiega od początkowego tematu, lub też temat został przez Administrację uznany za wyczerpany, może zostać zamknięty.

  5. Administrator i Moderatorzy mają prawo do usunięcia i/lub edycji danego postu, jeśli ten narusza którykolwiek z punktów regulaminu forum.

  6. Administrator i Moderatorzy Forum M65 mają zawsze rację oraz decydujący głos w dyskusjach, a podejmowane przez nich decyzje nie podlegają żadnej dyskusji.

  7. Użytkownicy będą na bieżąco informowani o zmianach w Regulaminie Forum M65.

  8. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do wykasowania treści umieszczonych na Forum, zawierających uwagi skierowane do Administratora Forum i nie mających merytorycznie związku z komentowaną treścią.

  9. Decyzje odnośnie wykasowania danej treści podjęte przez Administratora są ostateczne.

  III. Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administracja Forum M65 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

  2. Prawo interpretacji oraz zmiany Regulaminu przysługuje tylko Administracji Forum.

  3. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają również zapisy Regulaminu Forum. Jeśli zaś te są niewystarczające, ostateczne decyzje należą do Administracji.

  4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Forum M65 można wysyłać jako prywatne wiadomości do Administratorów.

  5. Żaden z Administratorów forum M65 nie jest stroną w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podmiotu z roszczeniami związanymi z naruszeniem któregoś z punktów Regulaminu. Treści wyrażane przez Użytkowników i Internautów w przyjętej formie, są wyłącznie ich własnymi wypowiedziami wyrażającymi tylko i wyłącznie ich własne poglądy i oni sami także ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za ich wygłaszanie.

  6. Administracja będzie dokładała wszelakich starań, aby korzystanie z forum było przyjazne dla Użytkowników. Wszelkie wnioski, prośby i pomysły Użytkowników nie pozostaną bez odpowiedzi, podobnie jak prośby i zapytania o pomoc.

  Z pozdrowieniami,

  Administracja :)
This discussion has been closed.
Wszystkie dyskusje